Animatie | Projection Mapping

CIZ - Promo OR

“De ondernemersraad zet het CIZ in beweging”

Deze promo is gemaakt om de verkiezingen voor de ondernemersraad binnen het CIZ aan te kondigen en werknemers te enthousiasmeren zich verkiesbaar te stellen voor de OR.

© Copyright 2020 Marieke van der Burg

Laten we jouw project bespreken!

Mariekevdburg@outlook.com

+31 621 411 195